Niekonwencjonalne rozwiązania

To, co niekonwencjonalne, wzbudza często wątpliwości. Dotyczy to każdej sfery życia. Nic tak jednak nie jest oceniane i poddawane pod debaty ciekawskich sąsiadek, jak sposób wychowywania czyiś pociech. W związku z wprowadzonymi zmianami w ustawie o edukacji wczesnoszkolnej, dzieci mają „możliwość” …

Nauka w liceum

Zdecydowana większość obywateli jest stanowczo przekonanych, że trzyletni okres liceum w znaczący sposób wpływa na młodych ludzi i niekiedy może być to decydujący etap kształcenia. To wtedy podejmuje się bardzo ważne decyzje dotyczące własnej przyszłości,. Obranie właściwej drogi życiowej nie jest …

Ogólne korzyści

W dzisiejszych czasach należy podejmować różne inicjatywy, które w ostatecznym rozrachunku mogą przynieść ogólne korzyści, nie tylko z własnego punktu widzenia. Odnosi się to na przykład do rozbudowywania starych szkół oraz remontowania tych, które nie do końca spełniają stawiane przez władze wymog…

Społeczność

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w obecnych czasach poziom nauczania w szkołach podstawowych jest na bardzo zadowalającym …
Stypendium naukowe jest jak wiadomo bardzo pożądaną pomocą materialną na studiach. Nie ulega jednak żadnej wątpliwości fakt, że …

Państwowo czy prywatnie?

System reklamy Test Czy to nauka języka obcego, czy edukacja ponadgimnazjalna, szkoły prywatne robią furorę. Zmieniło się również mentalne podejście do nich. Po prawdzie wiele ma reputację czasem przerastającą szkoły publiczne. Rywalizacja o rangę jest dość nierówna, gdyż ad hoc przypisuje się państwowym centrum oświatowym, miano najlepszych. Czasy jednak się zmieniają. Szkoły prywatne stać na więcej. Gwarantują najlepszą kadrę nauczycielską, możliwości praktyk, zagranic…
Więcej